Termes d’ús

L’accés i creació voluntària d’un perfil per part de l’usuari, implica el coneixement exprés de la política de privacitat de la plataforma b2b.

Funcionament del servei

Quan un usuari registrat necessiti realitzar un enviament, haurà de dirigir-se a la plataforma web i sol·licitar el servei mitjançant els mitjans facilitats. Servei compra o servei delivery.

Una vegada seleccionat el servei, haurà de seleccionar el temps de lliurament, express o programada. El lliurament express consisteix en la recollida d’un producte i el seu posterior lliurament, en un termini de 45-60 minuts. D’altra banda, el lliurament programat, consisteix en la programació del servei per al dia i hora que desitgi.

Les adreces de recollida i lliurament, han de ser establertes per l’usuari, sempre que es trobin dins del territori d’actuació de CityXerpa.

L’usuari és l’únic responsable de la correcta assignació de les adreces de lliurament i recollida en la plataforma, proporcionant tota la informació, el més detallada possible, respecte al servei i en relació amb el producte que sol·liciti, per la qual cosa eximeix a CityXerpa i als Xerpes de qualsevol negligència o error en la recollida o lliurament de la comanda derivada de la consignació errònia de les adreces de lliurament i recollida. A conseqüència d’això, serà el client qui assumeixi el cost derivat d’aquest error.

L’usuari és l’únic responsable que el servei que sol·licita es pot complir, no superant els limitis de pes o mesures que es reflecteixen en el servei. En cas de no poder realitzar el servei per l’incompliment d’algun d’aquests aspectes, serà ell qui assumeixi els costos de cancel·lació del mateix servei.

En els supòsits en els quals el client no es trobés en el lloc consignat per al lliurament, CityXerpa conservarà el producte durant 24 hores, i haurà de tornar a pagar un altre servei per a rebre els productes no lliurats. En cap cas, CityXerpa serà responsable de la deterioració o de la caducitat del producte objecte de la comanda.

Tarifes dels serveis

L’alta i ús de la plataforma són gratuïts.

El client haurà de pagar únicament les despeses d’enviament derivats del servei contractat.

El client, en registrar-se en la plataforma, facilitant la informació bancària requerida, autoritza a CityXerpa a poder realitzar els cobraments derivats dels serveis realitzats mitjançant rebut bancari.

En el cas de no poder realitzar el lliurament s’informarà el client i es presentaran dues opcions. Retornar el paquet a l’emissor o re-programar l’enviament per a una altra hora. En el cas de retornar el paquet a l’emissor es cobrarà un càrrec de 4,50€ pel servei afegit. En el cas de re-programar l’enviament per a una altra hora, es cobrarà de nou el servei, com una nova comanda.

En el cas que el servei no es pugui complir amb els temps de lliurament estimats (45-60min) degut que les gestions sol·licitades (temps per a realitzar una compra o cua per a lliurar el paquet) es cobrarà un càrrec de 2€ per cada franja de 10min d’espera.

CityXerpa es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment. Els canvis efectuats tindran efecte immediat després de la seva publicació.

La cancel·lació del servei per l’usuari, en els casos en què ja hagués estat assignat un Xerpa, facultarà a CityXerpa a carregar a l’usuari la tarifa pels serveis ja iniciats pel Xerpa.

Mètode de pagament

El cobrament del servei es realitzarà a mes vençut, mitjançant gir bancari, al compte facilitada per l’usuari en el moment del seu registre, com a mètode de pagament associat al seu compte.

En cas que no pogués realitzar-se per qualsevol motiu el cobrament del servei a client, quedarà bloquejat per utilitzar novament la plataforma fins que regularitzi el seu deute.

Responsabilitat per contingut

CityXerpa no està obligat a controlar la utilització que els usuaris fan de la plataforma, per tant, CityXerpa queda exempt de responsabilitat de qualsevol de qualsevol tipus, en cas d’incórrer en una irregularitat el contingut de paquet que s’envia.

CityXerpa queda eximit de qualsevol dany o perjudici que el contingut del paquet que s’envia pugui provocar a destinatari o terceres persones.

CityXerpa es reserva el dret a limitar l’ús de la plataforma, a qualsevol usuari, com també el dret a bloquejar o eliminar l’usuari per un ús irregular de el servei.