El mètode de pagament és via gir bancari. Però es pot tractar un altre mètode en cas necesari.