Termes i condicions

Les presents termes i condicions generals d’ús i informació legal (d’ara endavant, Condicions Generals) regulen l’ús i accés al lloc web www.cityxerpa.com i la corresponent aplicació mòbil, titularitat de Xerpa, S.L. (d’ara endavant, Xerpa), empresa registrada al Principat d’Andorra amb NRT L-711201-Y, a través del qual es posa a la disposició dels usuaris (d’ara endavant Usuari o Usuaris) el lloc web i l’aplicació mòbil Xerpa (d’ara endavant denominades conjuntament, la Plataforma).

1. Sobre nosaltres i com contactar-nos

Xerpa és una plataforma de tecnologia mòbil, accessible a través de l’Aplicació, que connecta a usuaris de mòbil amb tercers proveïdors de serveis de recollida i lliurament (Repartidors). Els Repartidors són professionals independents als quals contractem a través d’una relació mercantil i que presten els seus serveis de recollida i lliurament quan tenen disponibilitat i es connecten al nostre lloc web. Li permet contractar els serveis de recollida i lliurament a través d’un Repartidor per a la recollida i lliurament d’articles des d’i a certes ubicacions dins de les nostres àrees de repartiment, incloent la recollida a tercers venedors o comerciants (Venedors).

Si desitja contactar-nos per escrit, té una queixa o bé se li requereix que ens faci arribar alguna notificació per escrit, pot enviar-nos-ho per correu electrònic dirigit a info@cityxerpa.com o a través de la secció de contacte de la plataforma. Justificarem recepció d’això contactant-li per escrit, normalment per correu electrònic. Si hem de contactar-li o realitzar-li alguna notificació per escrit, ho farem mitjançant correu electrònic a l’adreça que ens proporcioni.

2. Exempció de responsabilitat (Disclaimer)

Xerpa presta serveis de recollida i/o lliurament de productes comercialitzats pels Venedors a través dels Repartidors. La finalitat i funció de l’Aplicació és la de permetre-li contractar serveis de recollida i lliurament en relació amb aquests productes. Tot contracte per a la prestació de serveis de recollida i lliurament ho és entre vostè i Xerpa, contractant Xerpa a través d’un contracte mercantil als Repartidors que prestaran el servei de recollida i lliurament. En cas que tingui alguna queixa en relació amb els serveis que li hagi prestat un Repartidor, aquesta disputa haurà de gestionar-se directament amb nosaltres.

L’Aplicació li permet contractar els nostres serveis per a la recollida d’articles de tercers, i tret que s’indiqui una altra cosa en l’Aplicació, Xerpa no té cap relació comercial, afiliació, vincle ni altres relacions amb cap Venedor, i Xerpa no ha obtingut cap suport exprés o implícit, consentiment ni autorització de cap Venedor en relació amb la facilitació de serveis de recollida i lliurament respecte als articles venuts per aquests Venedors.

Tret que específicament s’indiqui una altra cosa en l’Aplicació, Xerpa no té cap connexió comercial, afiliació, vincle, relació ni cap altra connexió amb cap titular de marques ni amb llicenciadores/llicenciataris autoritzats les marques de les quals figurin en els articles del Venedor, o s’usin d’una altra manera en relació amb aquests; i Xerpa no ha obtingut cap encàrrec exprés o implícit, consentiment ni autorització de cap mena d’aquests titulars marcarios o llicenciadors/llicenciataris en relació amb la facilitació de serveis de recollida i lliurament respecte a aquests articles.

3. Ús de l’Aplicació

Les presents Condicions d’Ús s’apliquen a l’Aplicació i al seu ús del servei de connexió que prestem a través de la mateixa (Servei), incloent qualssevol actualitzacions o complements de l’Aplicació o del Servei (tret que aquestes actualitzacions vengen amb altres condicions, i en aquest cas s’aplicaran aquestes condicions). No s’apliquen als serveis de recollida i lliurament sol·licitats a través de l’Aplicació.

En cas que accepti complir aquestes Condicions d’Ús, li concedim una llicència no exclusiva i intransferible per a utilitzar l’Aplicació en qualsevol telèfon mòbil o un altre dispositiu mòbil (Dispositiu Mòbil) controlat per vostè o de la seva propietat. Nosaltres i els nostres associats ens reservem tots els altres drets sobre l’Aplicació.

4. Canvis en aquestes Condicions d’Ús i actualitzacions de l’Aplicació

Podem revisar aquestes Condicions d’Ús en qualsevol moment, i cada cert temps hauria de verificar les mateixes per a prendre nota dels canvis que hàgim realitzat, ja que li vinculen legalment. També li notificarem qualssevol modificacions en el seu pròxim inici de l’Aplicació, i li requerirem llegir-les i acceptar-les per a continuar amb el seu ús del Servei. Si no està d’acord amb qualsevol de les modificacions, si us plau cessament en el seu ús de l’Aplicació, i esborri-la o elimini-la del seu Dispositiu Mòbil.

Podem (si bé no estem obligats a) actualitzar l’Aplicació i/o el contingut que hi ha en la mateixa cada cert temps. Aquestes actualitzacions es llançaran a través de la Appstore i, depenent de l’actualització, pot ser que no pugui utilitzar el Servei fins que s’hagi descarregat l’última versió de l’Aplicació i, si se li demanés fer-ho, fins que hagi acceptat les noves condicions.

5. Accés a l’Aplicació

L’Aplicació està disponible de manera gratuïta, i es pot descarregar sense cap límit en qualsevol Dispositiu Mòbil.

No realitzem manifestacions, ni atorguem garanties, ja siguin expresses o implícites, que l’Aplicació o qualsevol contingut d’aquesta: (i) estarà sempre disponible o lliure d’interrupcions; (ii) estarà lliure d’errors, serà exacta, completa o estarà actualitzada; o (iii) serà segura o estarà lliure d’errors o virus.

L’accés a l’Aplicació es permet amb caràcter temporal, i podem suspendre, retirar, interrompre o modificar l’Aplicació, ja sigui íntegrament o en qualsevol de les seves parts, sense avisar. No serem responsables davant vostè si, per qualsevol motiu, l’Aplicació no estigués disponible en qualsevol moment o durant qualsevol període.

Vostè és responsable de prendre les mesures i mitjans necessaris per al seu accés a l’Aplicació. Si vostè controla, però no és propietari, del Dispositiu Mòbil en el qual es va descarregar l’Aplicació, s’assumirà que ha obtingut permís del propietari del Dispositiu Mòbil per a fer-lo. A Vostè o al propietari del Dispositiu Mòbil els poden cobrar els seus proveïdors de serveis d’internet o telefonia per l’accés a dades a través el seu Dispositiu Mòbil. Vostè assumeix la responsabilitat de conformitat amb les presents Condicions d’Ús per l’ús de l’Aplicació o del Servei en el Dispositiu Mòbil, o en relació amb aquest, ja sigui o no de la seva propietat.

6. Registre i seguretat

Si desitja utilitzar l’Aplicació, ha d’iniciar sessió amb el seu compte de Facebook. No ha d’iniciar sessió en l’Aplicació utilitzant el compte de Facebook d’una altra persona, ni permetre a tercers utilitzar o accedir a l’Aplicació utilitzant el seu compte de Facebook. Si sap o sospita que algú que no sigui vostè està utilitzant o accedint a l’Aplicació utilitzant el seu compte de Facebook, ha de notificar-nos-ho sense demora en l’adreça de correu electrònic info@cityxerpa.com.

Tenim dret a desactivar el seu accés a l’Aplicació si, en la nostra opinió raonable, no hagués complert amb qualsevol de les estipulacions de les presents Condicions d’Ús.

7. Articles recollits pel Repartidor

Si qualsevol del/dels article/s que hagi de recollir un Repartidor a petició seva ha de ser en primer lloc comprat a un Venedor, accepta que nosaltres, a través del Repartidor, paguem, en el seu nom, l’import cobrat pel corresponent Venedor per aquest/s article/s, l’import del qual es carregarà en la seva targeta de pagament de conformitat amb el que es disposa més a baix en aquestes Condicions d’Ús en relació amb preus i pagament. Accepta que el contracte de venda en relació amb aquest/s article/s se celebra entre vostè i el Venedor; no ho és amb nosaltres, i no som responsables de la qualitat o adequació per a una fi del/ dels article/s (ni realitzem manifestacions o atorguem garanties sobre aquests articles).

El que vostè pugui o no retornar qualsevol article o articles al Venedor estarà subjecte a la política de devolucions del Venedor, i haurà de dirigir al Venedor qualsevol pregunta relativa a l’article o articles.

Accepta que no sol·licitarà els serveis per a recollir cap article o articles que tingui prohibit comprar per llei (per exemple, si no compleix amb el requisit d’edat mínima per a la compra o consum de l’article o articles en qüestió). També accepta que puguem, a través del Repartidor, demanar-li prova de la seva identitat i edat, i que el no proporcionar aquesta prova pot resultar en la denegació de la seva sol·licitud o en el no lliurament de l’article o articles que hagi demanat (encara que pot ser que fins i tot així se li cobri per l’article o articles en cas que el/els mateix/s ja s’haguessin recollit).

8. Preus i pagament

La nostra política de preus es descriu en l’Aplicació. Quan utilitzi per primera vegada l’Aplicació per a sol·licitar els serveis d’un Repartidor, se li demanarà que ens proporcioni dades de pagament de targeta de crèdit o dèbit per a pagar: (i) el cost de qualsevol article o articles a ser recollit/s i lliurat/s per un Repartidor a petició seva (si fos aplicable); i (ii) el seu ús del Servei i dels serveis de qualsevol Repartidor de Xerpa que sol·liciti a través de l’Aplicació. Emmagatzemarem les dades de la seva targeta per a aquesta fi, i vostè accepta que puguem dur a terme comprovacions d’autorització en aquesta targeta (incloent quan utilitzi el Servei per a sol·licitar els serveis de Xerpa).

Si sol·licita els serveis de Xerpa, el pagament serà cobrat automàticament i processament pel nostre proveïdor de serveis de pagament després del lliurament, utilitzant les dades de targeta que vostè prèviament ens hagi proporcionat.

L’import que pagarà consta de: (i) el preu efectiu (si n’hi hagués) pagat pel Repartidor en el seu nom per l’article o articles recollit/s a petició seva (si apliqués); i (ii) una tarifa variable de lliurament (segons la distància que hi hagi entre el punt de recollida i el punt de lliurament) que se li notificarà a través de l’Aplicació.

En cas que no es requereixi que comprem en el seu nom cap del/els articles a ser recollit/s l’import que vostè pagarà només constarà de la tarifa de lliurament indicat en l’apartat (iii) del paràgraf anterior. Aquesta pot diferir de la tarifa fixa de lliurament estàndard i li serà notificada per a la seva acceptació abans que se li assigni un Repartidor. Totes les tarifes inclouen IVA al tipus vigent.

En el cas que l’article sol·licitat provingui d’un establiment en el qual no existeixi cap acord comercial amb la marca, s’aplicarà al preu final un cost extra de despeses de gestió.

9. Cupons i codis promocionals o de descompte

CityXerpa genera, de forma periòdica, cupons i codis promocionals orientats a fomentar l’ús de la plataforma, ja sigui mitjançant campanyes publicitàries o de promoció de la plataforma o com a cortesia per alguna incidència a la plataforma.

Aquests codis o cupons promocionals o de descompte tenen com a objecte el descompte parcial del producte final adquirit pels usuaris de la plataforma. El seu cost és suportat tant per CityXerpa com pels partners associats a les campanyes promocionals.

Qualsevol mal ús dels codis o cupons promocionals o de descompte, ja sigui per ús en campanyes promocionals o per devolució de producte / incidència, comportarà una suspensió temporal del compte.

Qualsevol abús en els codis o cupons promocionals o de descompte, ja sigui per la repetició en el seu ús intent de falsificació o per error tècnic, que no sigui reportat i sigui detectat, comportarà la suspensió total del compte de CityXerpa.

El límit económic dels codis o cupons promocionals o de descompte s’estableix en 150 euros, ja sigui per cupons de descompte directe o per cupons de descompte mitjançant un valor percentual.

L’oferta d’un cupó no serà vàlida tret que s’apliqui el codi proporcionat.

L’empresa es guarda el dret a modificar qualsevol codi o cupó promocional o de descompte, així com les seves condicions d’ús.

L’empresa es guarda el dret a reclamar qualsevol quantitat derivada de l’ús fraudulent o abusiu dels codis de descompte.

10. Processament i cancel·lació de la comanda

Si sol·licita els nostres serveis, rebrà una notificació quan se li hagi assignat un Repartidor així com en les fases clau a mesura que es dugui a terme la seva sol·licitud. En cas que decideixi cancel·lar la seva sol·licitud una vegada s’hagi confirmat a través de l’Aplicació, pot fer-ho enviant-nos un correu electrònic dirigit a info@cityxerpa.com o bé utilitzant la funció “Ajuda” de l’Aplicació, amb subjecció en cada cas a les següents condicions: (i) si encara no se li hagués assignat un Repartidor, podrà cancel·lar la seva sol·licitud sense càrrec; (ii) si se li hagués assignat un Repartidor però encara no hagués recollit el seu/s article/s, podrà cancel·lar en els primers 5 minuts sense càrrec, posteriorment se li podrà carregar una tarifa de cancel·lació. Si se li ha assignat un Repartidor i ja ha recollit el seu/s article/s, no podrà cancel·lar la seva sol·licitud.

Si en el moment del lliurament de la seva sol·licitud no es troba disponible al punt d’entrega que ens ha indicat, vostè disposarà d’un temps total de 4 minuts per posar-se en contacte amb nosaltres. Una vegada transcorregut el temps indicat, si vostè no s’ha posat en contacte amb nosaltres o, en el cas que convingui, no ha respost a les nostres comunicacions, Xerpa es reserva el dret a no abonar la devolució corresponent a la seva sol·licitud.

Si us plau tingui present que ens reservem el dret de rebutjar qualsevol sol·licitud de serveis a la nostra sencera discreció. També ens reservem el dret de cancel·lar una sol·licitud realitzada per vostè per a la recollida i lliurament de determinats articles en el cas que el corresponent Venedor es negui a subministrar-li el seu/s article/s, o bé a permetre al Repartidor que se li hagi assignat recollir-lo/s.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Vostè reconeix que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre l’Aplicació i sobre la tecnologia utilitzada o suportada per la mateixa en qualsevol lloc del món, incloent sense caràcter exhaustiu, la marca “Xerpa”, ens pertanyen o bé pertanyen als nostres llicenciadors, que els drets en l’Aplicació se li llicencien (que no venen) i que vostè no ostenta cap dret sobre l’Aplicació ni sobre la tecnologia utilitzada o suportada per aquesta, excepte pel dret a utilitzar-les de conformitat amb les presents Condicions d’Ús.

Reconeix que no té cap dret a accedir a l’Aplicació en forma de codi font.

La seva responsabilitat front nosaltres

Vostè serà responsable enfront de nosaltres i ens indemnitzarà per qualsevol incompliment de les presents Condicions d’Ús o de qualsevol contracte entre vostè i un tercer (incloent qualssevol condicions de servei que siguin aplicable entre vostè i el servei que contracti a través de l’Aplicació). Això significa que serà responsable de qualsevol pèrdua o mal que sofrim a conseqüència d’aquest incompliment, incloent qualssevol reclamacions o procediments legals que s’interposin contra nosaltres per qualsevol altra persona a conseqüència d’aquest incompliment.

Limitació de la nostra responsabilitat

Vostè reconeix que l’Aplicació no s’ha desenvolupat per a satisfer les seves necessitats concretes i que, per tant, recau en vostè la responsabilitat d’assegurar-se que les característiques i funcions de l’Aplicació satisfan les seves necessitats.

En la mesura permesa per la llei, excloem totes les condicions, garanties, manifestacions o altres termes que puguin aplicar a l’Aplicació o a qualsevol contingut d’aquesta, ja siguin expressos o implícits.

Només serem responsables davant vostè per qualsevol pèrdua o mal (ja sigui contractual o extracontractual (incloent negligència), per incompliment d’una obligació legal o de qualsevol altre tipus) que derivi de, o en relació amb, el seu ús o incapacitat d’usar l’Aplicació, si aquesta pèrdua o mal fos un resultat previsible del nostre incompliment de les presents Condicions d’Ús, o bé de la nostra negligència. La pèrdua o mal és previsible en cas de ser una conseqüència òbvia del nostre incompliment de les presents Condicions d’Ús o de la nostra negligència, o si vostè o nosaltres, en el moment en el qual es va descarregar l’Aplicació, l’haguéssim raonablement contemplat com un resultat possible del nostre incompliment de les presents Condicions d’Ús o bé de la nostra negligència.

Només pot utilitzar l’Aplicació per a ús domèstic i privat, tret que el seu compte d’usuari sigui activada com un compte business. Accepta no utilitzar l’Aplicació per a finalitats comercials, empresarials o de revenda, i no tenim cap responsabilitat enfront de vostè per qualsevol lucre cessant, pèrdua de negoci, interrupció de l’activitat o pèrdua d’oportunitats de negoci.

Sota cap circumstància serem responsables de:
· La qualitat o adequació per a una fi concreta de qualsevol article o articles recollits per un Repartidors a la seva petició;
· La falta de subministrament per un Venedor, o el que no permeti recollir el seu/s article/s al Repartidor; o
· cqualsevol pèrdua o mal causat per qualsevol error, virus o un altre material tecnològicament nociu que pugui infectar les seves eines i aplicacions informàtiques (incloent el seu Dispositiu Mòbil), dades o altres materials o Dispositius sota propietat a causa del seu ús de l’Aplicació o a la seva descàrrega de qualsevol contingut que hi hagi en qualsevol pàgina web que estigui enllaçada a aquesta.

Gens del que es disposa en les presents Condicions d’Ús:
· Exclou o limita la nostra responsabilitat per defunció o lesions personals derivades de la nostra negligència, engany, frau o manifestació falsa sempre que pugui excloure’s o limitar-se sota la llei andorrana, ni qualsevol altra responsabilitat que no pugui excloure’s o limitar-se sota la llei andorrana ; o
· té la intenció d’afectar els seus drets per llei.

En cas de tenir algun problema amb un Servei o producte encarregat un Venedor per mitjà de l’Aplicació, vostè pot contactar amb el nostre equip d’atenció al client a través d’algun dels següents mitjans:
· El nostre lloc web
· L’adreça de correu electrònic: info@cityxerpa.com
· La nostra secció de contacte en la plataforma

En cas de conflicte amb una empresa a la qual hagi adquirit un producte o servei a través de l’Aplicació, si no ha estat possible resoldre la disputa contactant amb el nostre equip d’atenció al client, té l’opció de presentar la seva reclamació a través de la plataforma de Resolució de Litigis en Línia de la Unió Europea, gestionada per la Comissió Europea.

Restriccions en l’ús de l’Aplicació

Excepte en l’expressament disposat en les presents Condicions d’Ús, vostè accepta:
· no copiar l’Aplicació excepte quan aquesta còpia sigui incidental a l’ús normal de l’Aplicació, o quan sigui necessària per a finalitats de back-*up o seguretat operacional;
· no vendre, llogar, arrendar, subllicenciar, prestar, traduir, adaptar, variar o modificar l’Aplicació;
· no permetre que l’Aplicació ni qualsevol part de la mateixa es combini amb altres programes, o s’incorpori a aquests;
· no accedir sense autorització, interferir amb, danyar o alterar cap part de l’Aplicació, cap equipament o xarxa en la qual l’Aplicació s’emmagatzemi, cap programari utilitzat durant el funcionament de la prestació de l’Aplicació, ni cap equipament, xarxa o programari propietat de cap tercer, o usat per cap tercer;
· no desmuntar, descompilar, realitzar enginyeria inversa o crear obres derivades basades en tot o en qualsevol part de l’Aplicació, ni intentar fer cap d’aquestes coses excepte en la mesura en què (en virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual) aquestes accions no puguin prohibir-se per ser essencials per a aconseguir la interoperabilitat de l’Aplicació amb altres programes de programari, i sempre que la informació que vostè obtingui durant aquestes activitats: (i) només s’empri per a la finalitat d’aconseguir la interoperabilitat de l’Aplicació amb un altre programa de programari; (ii) no es divulgui de manera innecessària a cap tercer sense el nostre previ consentiment per escrit; i (iii) no s’utilitzi per a crear cap programari que sigui substancialment similar a l’Aplicació; i
· no proporcioni ni d’una altra manera posi a disposició l’Aplicació, en tot o en part (incloent el codi objecte i el codi font), en qualsevol forma, a cap persona sense el nostre previ consentiment per escrit.

Ús acceptable de l’Aplicació

Vostè deu:
· no usar l’Aplicació o el Servei d’una manera il·lícita, per a una fi il·lícita o d’una manera incompatible amb les presents Condicions d’Ús i la nostra Política de Privacitat, ni actuar de manera fraudulenta o maliciosa, per exemple, “hackejant” o inserint codi maliciós, inclosos virus, o dades nocives, en l’Aplicació, el Servei o qualsevol sistema operatiu;
· no usar l’Aplicació per a recollir i lliurar qualsevol article que sigui perillós i/o il·legal;
· complir amb qualssevol condicions de servei que siguin aplicable entre vostè i Xerpa que contracti a través de l’Aplicació;
· no accedir a l’Aplicació utilitzant el compte de Facebook d’una altra persona;
· no infringir els nostres drets de propietat intel·lectual o industrial, o aquells de qualsevol tercer, en relació amb el seu ús de l’Aplicació o del Servei, incloent l’aportació de qualsevol material (en la mesura en què aquest ús no sigui objecte de llicència en aquestes Condicions d’Ús);
· no usar l’Aplicació ni el Servei d’una manera que pugui danyar, desactivar, sobrecarregar, perjudicar o comprometre els nostres sistemes o seguretat, o interferir amb altres usuaris; i
· no recaptar ni recopilar informació o dades del Servei o dels nostres sistemes, o bé intentar desxifrar qualssevol transmissions a, o des dels servidors que operen el Servei.

Si utilitza qualsevol funcionalitat que li permeti fer comentaris i/o aportar feedback a través de l’Aplicació (per exemple, quan utilitzi la funció d’“Ajuda” de l’Aplicació) o l’opció de “Contactar” a qualsevol treballador de l’empresa al telèfon privat o qualsevol altre canal de comunicació disponible, aquests comentaris i/o feedback han de ser exactes i no deuen:
· difamar a cap persona;
· ser obscens, ofensius, incitar a l’odi, ser incendiaris o d’una altra manera reprotxables;
· promoure la violència o material sexualment explícit;
· promoure la discriminació per raó de raça, sexe, religió, nacionalitat, discapacitat, orientació sexual o edat;
· infringir cap copyright o propietat intel·lectual, dret sobre base de dades o marques de cap tercera persona;
· realitzar-se en incompliment de qualsevol deure legal degut davant un tercer, com ara un deure contractual o un deure de confidencialitat;
· encoratjar, promoure, ajudar o permetre activitats il·legals o il·lícites (incloent, sense caràcter exhaustiu, infraccions de copyright o propietat intel·lectual o ús indegut d’ordinadors) o tenir la intenció de defraudar, estafar o enganyar a altres usuaris de l’Aplicació;
· ser amenaçadors, abusar o envair la intimitat d’uns altres, causar molèsties, incomoditats o ansietat innecessària;
· ser susceptibles d’assetjar, disgustar, avergonyir, alarmar o molestar a una altra persona;
· utilitzar-se per a fer-se passar per una altra persona ni per a falsejar la seva identitat o relació amb cap persona; o
· fer l’efecte que provenen de nosaltres, si no fos el cas.

No serem responsables davant cap tercer pel contingut o exactitud de cap comentari o/ni feedback que vostè proporcioni a través de l’Aplicació. Aquest feedback i/o comentaris es consideraran com no confidencials i no subjectes a propietat, i tindrem el dret d’usar-los, copiar-los, distribuir-los i divulgar-los a tercers per a qualsevol finalitat sense cap responsabilitat ni pagament o reconeixement de cap mena per a vostè. També tenim el dret de revelar la seva identitat a qualsevol tercer respecte a qui vostè faci comentaris i/o proporcioni feedback a través de l’Aplicació.

Política de matèries reservades en enviaments

Llista d’exemples no limitativa:

· Alcohol i Tabac. Els lliuraments d’alcohol i tabac queden restringides a menors de 18 anys.
· Animals i Espècies Regulades. Les parts d’animals, o fluids; llavors prohibides, plantes nocives; plantes o altres organismes regulats (incloent els seus derivats) en perill d’extinció o el comerç de la qual és en qualsevol cas segons el que prevegi la llei.
· Pornografia infantil. Material pornogràfic involucrant a menors o contingut que pot ser percebut com a pedofília eròtica.
· Copyright sobre Programari i Mitjana. Còpies no autoritzades de llibres, música, pel·lícules i altres materials protegits o per llicència incloent còpies sense atribució apropiada; i còpies no autoritzades de programari, videojocs i altres materials protegits o amb llicència, incloent OEM o altres productes activant missatges no sol·licitats.
· Falsificacions i productes desautoritzats. Rèpliques o imitacions de dissenyadors o altres béns; objectes de celebritats que normalment requeririen autenticació; autògrafs falsos; divises; segells; tiquets; o altres béns no autoritzats.
· Dispositius o eines per a desbloquejar mesures de seguretat. Mòdems, xips o altres dispositius per a desmantellar mesures tècniques de protecció així com en dispositius digitals, incloent per a desbloquejar iPhones.
· Drogues. Substàncies controlades, narcòtics, drogues il·legals, i drogues accessòries, incloent psicoactives i drogues vegetals com a bolets al·lucinògens, així com material promovent el seu ús; o substàncies legals com a plantes i herbes, en una forma que suggereixi la seva ingesta, inhalació, extracció, o un altre ús que pugui provocar el mateix ús que un component, droga o substància il·legal o que produeixi beneficis no provats per a la salut.
· Jocs i Apostes. Bitllets de loteria, apostes, filiacions/inscripcions en llocs online d’apostes, i contingut relative.
· Productes de Venda en oficines de Farmàcia. No està permès l’encàrrec/envio de medicaments subjectes a prescripció mèdica.
· Materials per a hacking i cracking. Manuals, guies, informació o equipament que infringeixi la llei danyant o facilitant fraudulentament l’accés a programari, servidors, llocs web o una altra propietat protegida
· Cos humà. Òrgans o altres parts del cos; fluids corporals; cèl·lules mare; embrions.
· Béns robats o il·legals. Materials, productes o informació que promogui béns il·legals o faciliti actes il·legals; béns sobre els quals no es té la propietat o no es té el dret a la venda; béns produïts amb violació dels drets de tercers; béns en violació de restriccions sobre importació, exportació o etiquetatge; vehicles a motor subjectes a restriccions de transferència; Vostè (Usuari de CityXerpa) és única i completament responsable de verificar que tots els objectes són autèntics i legals.
· Equipament de telecomunicacions il·legal. Dispositius que pretenen obtenir senyal satèl·lit gratis, productes il·legals per a modificar telèfons mòbils i altres equipaments.
· Béns ofensius. Béns, literatura, productes, o un altre material que:

o Difami alguna persona o grup de persones basant-se en la seva raça, ètnia, origen nacional, religió, sexe, o un altre factor.
o Difami a alguna persona o grup de persones protegides segons la llei aplicable en supòsits de difamacions (com per exemple la família reial en algunes jurisdiccions).
o Enaltiment o incitació d’actes violents.
o Promoure intolerància o odi.
o Promoure o secundar filiació en grups terroristes o altres organitzacions prohibides per llei.
o Contravenir la moralitat pública.

· Béns ofensius relacionats amb un crim. Fotos o objectes de l’escena d’un crim, com a pertinences personals, associades amb criminals o amb actes criminals.
· Materials preciosos. Vendes a granel de pedres o materials estranys, escassos o valuosos.
· Dispositius pirotècnics i substàncies perilloses que requereixin permís especial. Articles pirotècnics i béns relacionats en mercats en què el seu lliurament està regulat així com substancies com la gasolina o el propà.
· Dispositius de trànsit. Radars, cobertes de matrícula, canviadors il·legals de trànsit i productes relacionats.
· Armes. Armes de foc, munició, i altres objectes incloent però no limitant a armes de foc, ganivets camuflables, o indetectables, armes d’arts marcials, silenciadors, munició o revistes de munició.
· Divises i diners. Canvi de divises o divises assegurades amb metalls preciosos, així com bitllets, monedes, o qualsevol altre títol de valor.
· Escola Primària i Secundària/Ús per menors. Es reserva el dret a rebutjar comandes de tots aquells usuaris menors d’edat. Addicionalment, es reserva el dret a rebutjar comandes en qualsevol localització als voltants d’escoles de primària o secundària, així com a sol·licitar acreditació suficient.
· Malament ús de la plataforma/Abús. No tolerarem l’ús de llenguatge abusiu així com d’actituds abusives cap a la nostra companyia o cap als professionals independents.

Compra de begudes alcohòliques

Els Usuaris que realitzin una comanda que inclogui l’adquisició i/o lliurament de begudes alcohòliques a través de la plataforma han de ser majors d’edat, havent complert els 18 anys. En realitzar una comanda que inclogui begudes alcohòliques, l’Usuari confirma que té almenys 18 anys d’edat. CityXerpa es reserva el dret de negar-se a permetre la comanda de compra i/o lliurament d’alcohol a qualsevol persona que no pugui provar tenir almenys 18 anys d’edat.
La present clàusula serà d’idèntica aplicació a qualsevol altre producte i/o servei anàleg reservat a la majoria d’edat segons legislació vigent i que sigui sol·licitat per un Usuari a través de la Plataforma.

Productes en oficines de farmàcia

CityXerpa no realitza la venda ni publicitat de medicaments d’ús humà a través de la Plataforma complint amb la normativa vigent. Els Mandataris actuen com a mandataris d’aquells Usuaris que sol·liciten medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica a través de la Plataforma per a la seva recollida.
CityXerpa garanteix en tot cas als Usuaris el consell farmacèutic abans de sol·licitar els seus medicaments, per a això, CityXerpa facilita en la part superior de l’establiment, la Farmàcia titular que garanteix la venda d’aquests productes, la seva ubicació i la titular farmacèutica per a en cas de dubte poder consultar.
En qualsevol cas, CityXerpa no es fa responsable de l’ús que facin els Usuaris dels productes sol·licitats en la secció de Farmàcia així com tampoc respondrà per les quantitats i/o condicions dels productes que es dispensin en les oficines de farmàcia.
Addicionalment, la Plataforma podrà cedir a la farmàcia que dispensi el medicament sol·licitat per l’Usuari, el nom d’usuari i telèfon d’aquest, a l’efecte de respondre-li a les qüestions plantejades. Aquesta cessió estarà subjecta en tot cas a l’autorització expressa i inequívoca de l’Usuari d’acord amb la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Suspensió i terminació

Vostè pot acabar la seva relació jurídica amb nosaltres en qualsevol moment. Determinarem, a la nostra discreció, si a través del seu ús de l’Aplicació ha existit un incompliment de les presents Condicions d’Ús i la nostra Política de Privacitat i, en cas que aquest incompliment hagi tingut lloc, podrem adoptar les mesures que estimem adequades, incloent totes o qualsevol de les següents accions:
· retirada immediata, temporal o permanent del seu dret a usar l’Aplicació;
· enviar-li un avís;
· procediment legal contra vostè per a obtenir el reemborsament de tots els costos, danys i perjudicis (incloent, sense caràcter exhaustiu, costos administratius i legals raonables) que resultin de l’incompliment;
· qualssevol altres accions legals contra vostè; i
· divulgació d’aquesta informació a les autoritats legalment competents en la mesura que creguem que això sigui raonablement necessari.

Les accions descrites en les presents Condicions d’Ús no estan limitades, i podrem adoptar qualsevol altra acció que estimem raonablement adequada.

En el cas que li retirem el seu dret a usar l’Aplicació:
· tots els drets que li són concedits sota les presents Condicions d’Ús cessaran;
· haurà de cessar de manera immediata en totes les activitats autoritzades per les presents Condicions d’Ús, incloent el seu ús del Servei; i
· dhaurà d’esborrar o eliminar l’Aplicació de tots els Dispositius Mòbils amb caràcter immediat.

Enllaços a pàgines web i recursos de tercers

L’Aplicació pot contenir enllaços a pàgines web i a recursos proporcionats per tercers, incloent sense caràcter exhaustiu, anunciants. No tenim cap control sobre aquestes pàgines web o recursos, ni sobre la seva disponibilitat, i qualssevol enllaços als mateixos es proporcionen únicament per a la seva informació. Necessitarà formar-se la seva pròpia opinió independent en relació amb la interacció amb aquestes pàgines web o recursos, incloent la compra i ús de qualssevol productes o serveis que estiguin disponibles a través d’aquests. No som responsables dels seus continguts ni de les seves polítiques de privacitat (si n’hi hagués) ni els recolzem, i no serem responsables de cap pèrdua o mal que pugui derivar-se del seu ús d’aquests.

Esdeveniments fora del nostre control

No serem responsables de cap falta de compliment, ni de cap retard en el compliment, de cap de les nostres obligacions sota les presents Condicions d’Ús, que sigui causa d’un esdeveniment o circumstància que estigui més enllà del nostre control raonable, incloent qualsevol fallada en les xarxes de telecomunicacions públiques o privades, o qualssevol retards o temps d’espera deguts a la seva ubicació física o a la xarxa del seu proveïdor de servei sense fil de dades.

Altres condicions importants

Podem cedir els nostres drets i obligacions sota les presents Condicions d’Ús a una altra organització, però això no afectarà els seus drets ni a les nostres obligacions sota aquestes Condicions d’Ús.

Vostè només pot cedir els seus drets o obligacions sota les presents Condicions d’Ús a una altra persona en cas que nosaltres ho acceptem per escrit.

En el cas que no insistim que compleixi amb qualsevol de les seves obligacions sota les presents Condicions d’Ús, o en el cas que no fem valer els nostres drets contra vostè, o bé si ens retardéssim a fer-ho, això no significarà que hàgim renunciat als nostres drets contra vostè, ni tampoc podrà entendre’s com que vostè no hagi de complir amb aquestes obligacions. En cas que renunciem a un incompliment seu, només el farem per escrit, i això no significarà que anem automàticament a renunciar a qualsevol incompliment seu posterior.

Cadascuna de les condicions de les presents Condicions d’Ús opera per separat. Si qualsevol jutjat, tribunal o autoritat competent decidís que qualsevol d’elles és il·lícita o inexecutable, les restants condicions continuaran sent plenament vigents.

Les presents Condicions d’Ús no pretenen conferir drets a ningú que no sigui vostè i nosaltres.

Llei aplicable

Les presents Condicions d’Ús, el seu objecte i formació es regeixen pel Dret andorrà comú.

Les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat d’Andorra la Vella, amb renúncia expressa al seu fur propi si els correspongués, tota controvèrsia o reclamació de, o relacionada amb les presents Condicions d’Ús. Això sense perjudici al que s’estableix en el paràgraf següent.

Gens del que es disposa en el paràgraf anterior limitarà el nostre dret a exercitar accions contra vostè davant qualsevol altre jutjat o tribunal competent, ni l’exercici d’accions en una o més jurisdiccions ens impediran exercitar accions en una altra jurisdicció, ja sigui simultàniament o no, en la mesura permesa per la llei d’aquesta una altra jurisdicció.